Dansk 0.-10.klasse

Dansk 0.-3.klasse

Dansk 4.-10.klasse

CampStavning 4.-5.kl

CampOrd 4.-5.kl.

Appwriter til alle børn og unge

Med funktioner såsom tale-til-tekst, oplæsning, ordforslag, OCR m.m. kan alle deltage på lige fod i sprogundervisningen og andre fag.

Videovejledninger til Appwriter

TxtAnalyse til alle børn og unge

TxtAnalyser analyserer og understreger elevtekster for grammatik- og stavefejl og tilbyder eleven huskeregler og forklarende videoer til, hvordan de selv kan tilrette dem. Alt dette foregår i realtid, mens eleven befinder sig i en læringstilstand.

Kort vejledning om funktionerne i TxtAnalyse